(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی شایستگی

ریاضی شایستگی پایه دهم

ریاضی شایستگی پایه دهم
pdf قیمت : 16000 تومان
 • یازده آزمون پودمانی باپاسخ

                          

 • پنج آزمون پودمانی بدون پاسخ

                          

 • آزمون های پودمانی در سه سطح

                          

 • تعیین نمره بر اساس شایستگی

                          


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1398
 • رشته : فنی و حرفه ای - کاردانش
 • پایه : دهم
 • سری : ریاضی 1
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 64
 • وزن : 130

ریاضی شایستگی پایه یازدهم

ریاضی شایستگی پایه یازدهم
pdf قیمت : 16000 تومان
 • ده آزمون پودمانی باپاسخ

            

 • پنج آزمون پودمانی بدون پاسخ

           

 • آزمون های پودمانی در سه سطح

           

 • تعیین نمره بر اساس شایستگی

            


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1398
 • رشته : فنی و حرفه ای - کاردانش
 • پایه : یازدهم
 • سری : ریاضی 2
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 64
 • وزن : 130

ریاضی شایستگی پایه دوازدهم

ریاضی شایستگی پایه دوازدهم
pdf قیمت : 16000 تومان
 • ده آزمون پودمانی باپاسخ

           

 • پنج آزمون پودمانی بدون پاسخ

           

 • آزمون های پودمانی در سه سطح

             

 • تعیین نمره بر اساس شایستگی

              


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1398
 • رشته : فنی و حرفه ای - کاردانش
 • پایه : دوازدهم
 • سری : ریاضی 3
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 64
 • وزن : 130

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا